Oddział Kliniczny Ortopedii i Trumatologii,

ul. Jakubwoskiego 2, cz. G, III pietro, sala seminaryjna

<