Oddział Kliniczny Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

ul. Kopernika 21, 31-000 Kraków