Kontakt
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii
30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2, budynek G, III piętro
tel. (12) 400 23 50
e-mail: ortopediasu@gmail.com