Kontakt
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Ortopedii i Rehabilitacji
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21
tel. (12) 424 82 13, faks (12) 421 34 56
e-mail: ortopediasu@gmail.com