Opłaty
Lekarze specjaliści – 400 PLN
Rezydenci, Kosmetolodzy, Rehabilitanci – 250 PLN

NEST BANK: 75 2530 0008 2062 1033 5143 0001
Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia
Tytuł płatności: Stopa 2021