Kontakt

Katarzyna Szewczyk - Tucharz
Ortotop Sp. z o.o.
30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 11/9
Tel: 536-196-999
e-mail: kszewczyk@ortotop.pl