Organizator

Komitet Organizacyjny

Kierownik naukowy kursu:

Dr hab. n.med. Henryk Liszka

Instruktorzy:

Dr hab. n.med. Henryk Liszka

Dr Andrzej Komor

Dr Tomasz Solecki